KUSHTET E POSTIMIT

Ne të ofertaime.al duam të sigurohemi që faqja të jetë sa më e pastër, miqësore dhe e përdorshme për të gjithë. Reklamat që janë jashtë rregullave të postimit të deklaruara në seksionin tonë Termat dhe Kushtet e Përdorimit mund të hiqen nga faqja.

Ju jeni vetë përgjegjës për të gjitha informacionet që i publikoni tek ofertaime.al dhe çdo pasojë që mund të rezultojë nga postimi juaj. Ne rezervojmë të drejtën sipas gjykimit tonë për të refuzuar ose fshirë përmbajtjen që besojmë se është e papërshtatshme ose që shkel Kushtet tona të Përdorimit. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën sipas gjykimit tonë për të kufizuar përdorimin e faqes nga një përdorues përkohësisht ose përgjithmonë, ose për të refuzuar regjistrimin e një përdoruesi.

Lutemi që para se të postoni, kini parasysh sa më poshtë:

– Të gjitha reklamat e ofertaime.al duhet të postohen nga anëtarët mbi 16 vjeç.

– Reklamat keqdashëse, shpifëse ose ofenduese nuk lejohen në faqe.

– Mallrat ose shërbimet e paligjshme nuk lejohen.

– Reklamat që përmbajnë përmbajtje për të rritur ose ato erotike nuk lejohen.

– Publikim personash (vajza kërkojnë djem) dhe gjëra të ngjashme nuk lejohen.

– Të gjitha reklamat duhet të postohen në kategorinë më të përshtatshme.

– Çdo mall, punë ose shërbim duhet të postohet në faqe vetëm një herë. Dublikatat dhe reklamat e padëshiruara nuk lejohen.

– Çdo postim duhet të përmbajë vetëm një artikull. Artikuj të shumtë duhet të renditen në reklama individuale.

– Njoftimet e postuar për shitje duhet të përfshijnë çmimin brenda reklamës.

– URL-të duhet të futen në fushën e URL-së, jo në përshkrimin e reklamës.

– Anëtarët duhet të fusin të dhënat e tyre të kontaktit në fushat e sakta brenda reklamave të tyre. Zbulimi i këtyre detajeve në përshkrimin e reklamës, fotot ose titullin nuk lejohet.

– Shkrimi i numrave të rremë ose të pavlefshëm të telefonit nuk lejohet.

– Ofertaime.al nuk lejon diskriminim të asnjë lloji.

– Gjuha fyese, gjuha e urrejtjes ose fyerjet ekstreme nuk lejohen.

– Artikujt e shitur dhe reklamat e tjera që nuk janë më të disponueshme duhet të fshihen nga postuesi.