Kamera sigurie

Kamera sigurie

ASB shpk – Partner i Besuar

Prej vitesh punojmë në fushën e sigurisë dhe furnizimi pajisjeve elektrike/elektronike, dhe fakti që jemi përfaqsues i ProVision ISR, kompanisë Izraelite të kamerave më cilësore, dhe të sigurta në treg, është tregues i një shërbimi të besuar, cilësor, dhe afatgjatë me të cilin konkurojmë në treg.

ASB Shpk është i gatshëm të jape zgjidhje për problemet e sigurisë, duke filluar nga Kamerat e Sigurisë tek Sistemet e Alarmit, etj.