Trajnim: Legjislacioni Tatimor në Praktikë

Trajnim: Legjislacioni Tatimor në Praktikë

Kurs Trajnimi

Fillon ne daten:

24 Janar 2023

NXITONI!

Kane mbetur edhe 5 vende te lira.
Perfitoni nga dobite e ketij kursi utilitar dhe unik!

Modulet e kursit

– Moduli 1. LIGJI PËR PROCEDURAT TATIMORE
– Moduli 2. LIGJI PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT
– Moduli 3. LIGJI I TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH)
– Moduli 4. LIGJI PËR FISKALIZIMIN, “FATURA ELEKTRONIKE DHE SISTEMI I MONITORIMIT TË QARKULLIMIT”. Self Care
– Moduli 5. LIGJI PËR SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE
– Moduli 6. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE KOMBËTARE
– Moduli 7. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE
– Moduli 8. MARRVESHJET NDËRKOMBËTARE ” ELIMINIMI I TAKSIMIT TË DYFISHTE”
– Moduli 9. LIGJI PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT QKB
– Moduli 10. LIGJI PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE
– Moduli 11.LIGJI PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE
– Moduli 12. LIGJI PËR OJF (i ndryshuar)

Lektoret e kursit

Kursi shpjegohet nga jurist të administratës tatimore, hartues, dhe interpretues të legjislacionit tatimor në Shqipëri.

SEANCA E PARË E KURSIT ËSHTË FALAS PËR TË TESTUAR PROGRAMIN E KURSIT DHE PROFESIONALIZMIN E LEKTORËVE.

Kush mund ta ndjeke kursin?

Trajnimi më profesional për Ekonomistët, Juristët, Stafet e Shoqërive Tregtare, OJF, Enti Publik, Institucione Shtetërore, etj

Në përfundim të kursit pjesmarresit pajisen me certifikatën e kursit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë si formim profesional.

Oraret e kursit

Kohëzgjatja e kursit është 5 javë, zhvillohen 12 seanca, 2 orë / seanca.
Kursi zhvillohet dy ose tre here gjatë javës, pasdite, Ora: 17:30 – 19: 30.

Tarifë shumë e arsyeshme, paguhet me këste.

Nese jeni te interesuar, regjistrohuni!

Per t’u regjistruar:
– na telefononi ose
– na shkruani nje mesazh
ne WhatsApp

Numri yne: 068 82 38 297

Na ndiqni ne:
Facebook
Instagram:
www.financepartner.al

Pak fjale rreth nesh

Finance Partner:
Qender kursesh e liçensuare ne QKL, e njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomise per ofrimin e kurseve profesionale.

bëni komentin tuaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *